Over (Un)usual Business

(Un)usual Business is een enthousiaste groep commoners, opgericht door Casco – Office for Art, Design and Theory in samenwerking met Kritische Studenten Utrecht.

Wij zijn georganiseerd als een collectief. Dat betekent dat we functioneren zonder hiërarchie en beslissingen nemen op basis van consensus. We doen onderzoek naar de commons, in nauwe samenwerking met mensen die onze waarden delen en groepen die deze in de praktijk brengen. Door ook zelf als een commons te functioneren, met kennis als ons hulpmiddel, is onze praktijk tegelijk een vorm van zelf-educatie.

Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is een visueel experiment, in de vorm van een website, om bestaande praktijken van commoning in kaart te brengen. Daarnaast organiseren we evenementen en publiceren we ons collectieve onderzoek zowel online als op papier, om onze gemeenschap te versterken en dialoog aan te moedigen.

Visie

We streven ernaar om democratische controle te nemen over de gemeenschappelijke middelen om ons in onze dagelijkse behoeftes te voorzien en te veranderen hoe we ons tot elkaar verhouden. We zetten ons in voor een wereld waarin economische en sociale relaties zijn gebaseerd op zelforganisatie, zorgzaamheid, solidariteit en duurzaamheid.

Missie

We werken vanuit de overtuiging dat lokale, alternatieve economische praktijken mogelijkheden bieden om sociale verandering teweeg te brengen. Door fysieke en virtuele ontmoetings-ruimtes te faciliteren, hopen wij te leren van onze mede-commoners. Zo produceren, verzamelen en delen we kennis kennis over hoe we elkaar kunnen ondersteunen en gemeenschappen kunnen opbouwen gebaseerd op de commons.

URL: http://www.unusualbusiness.nl

e-mail: [email protected]

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *