Fragment artikel ut Brussel Nieuws 16/09/2015
Anno 2015 wil de Brusselse regering een nieuwe stadswijk op de oude spoorsite van Josaphat. Het kocht die tien jaar geleden van de Belgische spoorwegen, met de bedoeling om er een nieuwe (Europese) wijk uit de grond te stampen.

Jospahat Commons wil mee in de cockpit zitten. Ze zet hiervoor het ‘commons’ -idee in. Daarbij staat de gemeenschap voorop.

De Josaphat-site is van iedereen, dus moet de gemeenschap ook betrokken worden bij de woningproductie. “Het is een andere manier van governance. We stellen voor dat de Maatschappij voor Vastgoedverwerving (het vehikel van de Brusselse regering dat nu eigenaar is, SVG), de gronden overdraagt aan een stichting waarin de overheid, de gebruikers en de gemeenschap gelijk in participeren. We willen geen tegenvoorstel formuleren, maar het terrein is publiek goed en mag niet zomaar, via een verkaveling, in handen van de privé terechtkomen,” zegt An Descheemaeker van Josaphat Commons.

Van de website:
“Commons Josaphat is een autonoom platform zonder politieke banden. Het verenigt bewoners, militanten en verenigingen. Wat ons bindt is het idee dat onze stad bestuurd kan worden als een commons, een gemeengoed. Binnen onze groep vermeiden we zo veel mogelijk hiërarchische verhoudingen. Iedereen draagt bij wat hij of zij kan, vanuit haar eigen kennis, bekwaamheid en goesting.

De acties en projecten worden gedragen door werkgroepen en door een algemene vergadering waar alle vorderingen worden samen gelegd en waar de strategische beslissingen worden genomen. De acties kunnen alle kanten uit: het tijdelijk gebruik van de site, een ideeënoproep, een maquette, allerlei ateliers. Commons Josaphat heeft ook deelgenomen aan de projectoproep “Duurzame wijken” van Leefmilieu Brussel.

We willen samen, voor juni 2014, een alternatief lastenboek voor de ontwikkeling van deze buurt uitwerken, en zelf al een eerste ontwerp voorstellen, een ontwerp dat toont hoe wij ons de buurt verbeelden, door de commons her uit te vinden.

HET JOSAPHAT TERREIN

Een terrein in Schaarbeek, Josaphat genaamd, ligt vandaag volledig braak. Deze vastgoedreserve, 32 voetbalvelden groot, is eigendom van het Brussels Gewest, dat er een groot stadproject op wil realiseren. Zo’n buurt, in zo’n context, dan ligt speculatie op de loer. De groep Commons Josaphat wil een project uitdenken voor dit terrein dat geïnspireerd is door het idee van de Commons.

En dat wil zeggen ? Een paar politici en een handvol experts, hoe deskundig ze ook mogen zijn, kunnen nooit voldoende inzicht hebben om alleen te beslissen over de toekomst van 24 ha.

We wensen dat alle burgers die iets met het terrein te maken hebben mee kunnen beslissen: zij die in de buurt wonen, zij die er later zullen wonen, zij die er hun hond zullen uitlaten, zij die er zullen werken of er op uitkijken vanop het balkon.

We willen aan de overheid een voorstel doen voor de weg naar een invulling van het terrein. Daarvoor willen we beslissingsmacht geven aan een assemblee waarin iedereen die belang heeft bij de toekomst van Josaphat vertegenwoordigd is. Zo willen we het recht op de stad opeisen en bijdragen aan de cultuur van de commons in Brussel.

Om dat te bereiken hebben wij beslist dat we samen zullen nadenken over een stad waar alles wordt beheerd als een gemeenschappelijk goed: de aarde, het water, de biodiversiteit, de economie, de openbare ruimte, het sociale, de mobiliteit, de woningen, de opvoeding, de cultuur, en zo voort. Voor de verkiezingen zullen we hier geen akkoord over bekomen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat er, in de pre-electorale periode, over gedebatteerd wordt, en dat is al niet niets.

Vervoeg Commons Josaphat om na te denken, te dromen, te debatteren, te bezetten, om actief ons recht op de stad uit te oefenen, ons recht om te denken, om de wereld her uit te vinden!

Zodat morgen iedereen er toegang toe heeft!”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *