Date archives "January 2014"

Interview met Jan Rotmans over duurzaam ondernemen

Jan Rotmans (in zijn eigen woorden) is een maatschappelijk gedreven wetenschapper, met ruim 200 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties op zijn aktief. Na zijn promotieonderzoek en zijn werk bij RIVM werd hij in 1997 de jongste professor van Nederland bij de Universiteit van Maastricht (ICIS: International… Continue reading

Collaborative economy verandert businessmodellen permanent

Uittreksel uit artikel “Collaborative economy verandert businessmodellen permanent” van Bart van der Kooi gepubliceerd op Frankwatching (…) Het succes van de platformen die de basis vormen van de Collaborative Economy kan mijns inziens worden verklaard door zeven belangrijke ontwikkelingen: Het groeiende onderlinge vertrouwen tussen mensen en bepaalde groepen Zoals ook social media de community terug… Continue reading

Jan Rotmans: '2014 wordt een kanteljaar'

Uittreksel uit ‘2014 wordt een kantelbaar’, verschenen op 21 januari 2014 op de website NUzakelijk Door Jan Rotmans De samenleving kantelt van een centraal geleide, top-down gestuurde naar een decentrale, bottom-up samenleving. Oude verticale instituties lopen op hun laatste benen (zoals vakbonden, politieke partijen, omroepen, natuur & milieuorganisaties), terwijl nieuwe, horizontale verbanden (gemeenschappen, coöperaties, sociale… Continue reading

Duurzaam: De logica van de ‘vooruitgang’…

Uittreksels uit het artikel “De logica van de vooruitgang‘, gepubliceerd op 4 januari 2014 op Want to Know We leven in een complexe wereld met veel wantoestanden zoals armoede, onrecht, vervuiling, en schaarste. We zijn al snel geneigd te denken dat oplossingen niet om de hoek kunnen liggen, maar dat de huidige complexe wereld ook… Continue reading

Michel Bauwens voorspelt een revolutie van de jonge (en werkloze) kenniswerkers

uittreksel van een uitgebreid interview, verschenen in Humo van 23 december, en gepubliceerd op de website van Humo, The Wild Site Bauwens ziet een wereldwijd verband tussen initiatieven als autodelen, repair cafés, crowdfunding, of het zelf produceren van auto’s in kleine fabriekjes en met behulp van 3D-printing. Hij merkt ook hoe jongeren fel begaan zijn met… Continue reading

Onze technische realiteit: hoe cleantech en internet ons de derde industriële revolutie zal brengen

Overgenomen van de blog Limpidus van Seth Lievense. Origineel artikel hier Crisis na crisis: ecologisch, sociaal en economisch. Het zou je bijna moedeloos maken. Zoals een lezing eerder dit jaar me echter deed herinneren betekent crises oorspronkelijk ‘keerpunt’. En met de huidige wetenschappelijke en technologische vooruitgang als uitgangspunt laat deze ons zien dat we de… Continue reading

Seth Lievense: "Onze maatschappelijke vraagstukken verschuiven zich nu van natiestaat naar lokale oplossingen voor wereldvraagstukken"

Overgenomen van de blog van Seth Lievense Waar wetenschap en technologie ons de industriële revolutie brachten, geeft ze ons vandaag de dag wederom de handvaten voor een nieuwe tijd. Deze industriële revolutie was gekenmerkt door werkloosheid, maar ook door nieuwe vrijheden en evenzeer gekenmerkt door angst voor het onzekere als kansen voor de toekomst. De… Continue reading