Date archives "June 2015"

Drie “governance hacks” om peer productie om te vormen tot een echt economisch en sociaal systeem

Door Michel Bauwens Originele tekst P2P Foundation Het kapitalisme was niet altijd een organisch en dominant systeem. Alvorens het de status verwierf van een volwaardige productiewijze, anders gesteld van een samenhangende manier om waarde te creëren en te verdelen, of van een specifieke vorm van samenleving en beschaving, diende het in te breken in het… Continue reading

Internationale coalitie roept op tot sterk Europees pakket voor de circulaire economie

Overgenomen van de website van Plan C, gepubliceerd op 25 mei 2015 Vandaag riep een internationale coalitie van organisaties, waaronder Plan C, met een manifest op tot een versterkt pakket voor de circulaire economie. Het manifest dient als input vanuit een zakelijk perspectief op het vernieuwde pakket voor de circulaire economie. De tekst is gebaseerd… Continue reading

Hybride Bankieren maakt einde aan geld als exclusief transactiemiddel

Originele tekst gepubliceerd op 15/5/2015 op duurzaam.plus.nl door Désirée Crommelin hybride bankieren maakt een einde aan geld als exclusief transactiemiddel, stelt Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn column voor duurzaamplus.nl anticipeert hij op de uitkomsten van een onderzoek naar voorwaarden en spelregels van Hybride Bankieren (HB) in de nieuwe… Continue reading

MEER MARKT BETEKENT: MEER BUREAUCRATIE

Origineel artikel door Eelke Van Ark: gepubliceerd op “Follow the Money“, 8 juni 2015 Meer marktwerking leidt niet tot minder, maar tot meer bureaucratie, stelt David Graeber in zijn nieuwste boek Utopia of Rules. De vergelijking met de Nederlandse zorgsector dringt zich op. De Amerikaanse antropoloog David Graeber, professor aan de London School of Economics,… Continue reading

De Grote Transitie: Manifest voor een duurzame en solidaire economie

Overgenomen van “De Grote Transitie” Bestaanszekerheid en genoeg banen door werk te verdelen. 100% duurzame energie. Schone productieprocessen die slim en zuinig omgaan met schaarse grondstoffen. Een lokale democratie waarbij mensen weer centraal staan. We hebben alles in huis om dit te verwezenlijken: de juiste kennis en technologieën, het geld, de instrumenten en de organisatiekracht…. Continue reading