De DebatMobiel is een initiatief van Liane Lankreijer. Het is een voorbeeld van hoe we op een kleine school een groots verhaal kunnen vertellen. Hieronder legt ze uit wat de DebatMobiel is en hoe het gegaan is en nog steeds gaat.

Een nieuwe auto: DebatMobiel

De stad staat vol geparkeerde auto’s, auto’s die veel ruimte innemen en het moeilijk of onaangenaam maken om op straat te verpozen, samen te komen met de buren, te spelen. De auto’s geven een blikkige en stenige aanblik. Geen wonder dat zoveel mensen in de wijk bij bewonersenquêtes vragen om meer groen… Ook ik verlang naar een groenere stad, waarom kan er niet wat meer ruimte zijn voor natuur, een beetje moestuinieren, groene dingen die het leven leuk maken en het verpozen op straat aangenamer? Na plannen om dit eens met de buren te bespreken werd ik op een morgen wakker met een beeld: ‘een kar met een parkje erop’. Wat als ik die kar voor de deur parkeer onder het motto ‘dit is mijn nieuwe auto’. Iedereen kan immers zonder overleg met de buren een auto kopen en neerzetten, dus dan kan ik ook wel iets anders neerzetten…. Toch?

Dit ideetje werkten we uit met het initiatief “Voedsel in het hart van de stad”. Eline Keus, Pauline van den Broeke en ik maakten concretere plannen en beelden bij het idee. Eline besprak het idee vervolgens op de Haagse Kracht 1000 bijeenkomst. Hier vond het idee weerklank en werd de naam DebatMobiel geboren. Een mobiele plek om het gesprek over onze straten te voeren.

Wat is jouw droomstraat?

Voorjaar 2016 was het zover. In de Fultonstraat werd in mei DebatMobiel nr. 1 gelanceerd. Heleen Weening van Duurzaam Den Haag opende de kar en samen met bewoners werd de kar beplant. Het werd meteen een heel gezellig feestje, de buren adopteerden de kar meteen en de hele zomer is er veel gebruik van gemaakt. In juni werd in de Buijs Ballotstraat DebatMobiel nr. 2 gelanceerd. Ook hier veel blije buren.

In beide straten is in een heel jaar tijd slechts sprake geweest van één boze buur die bang was zijn auto niet meer kwijt te kunnen. Deze mensen zijn uitgenodigd voor een gesprek maar wilden daar helaas niet op in gaan. Verder bleken de DebatMobielen in een behoefte te voorzien, de straten willen de karren niet meer missen. Daarom zijn we In Segbroek (Den Haag) in samenwerking met de gemeente Den Haag en het opbouwwerk nu met meerdere straten aan het werk. Stap voor stap realiseren we hier met bewoners hun eigen droomstraat.

Hierbij hanteren we de volgende denklijnen:

  • hoe gaan we ruimte vrijmaken – bijvoorbeeld door auto’s te delen
  • hoe gaan we samen besluiten in de straat?
  • hoe gaan we in het gebruik met elkaar om?

Samenkomen

Het bijzondere van DebatMobiel is dat deze groene oase werkt als een magneet: gedachten die mensen hebben over de straat en de wijk (het mag wel wat meer samen, waar is het groen e.d.) werden door DebatMobiel versterkt. Mensen konden ervaren dat je wèl zelf invloed op je omgeving uit kan oefenen, dat we samen de stad kunnen veranderen. De groene plekken ‘van samen’ blijken zo kristallisatiepunten voor sociale activiteiten en groene structuren. Wij willen via verschillende middelen bouwen aan deze nieuwe sociale en groene structuren van, voor en door burgers. De DebatMobiel is het eerste middel dat we hebben gevonden, in 2017 werken we aan nieuwe mogelijkheden via het concept leefstraten en willen we samen met bewoners straatmodules ontwikkelen. Het idee is dat er ‘voor elk wat wils’ is en dat we beginnen bij de positieve energie van mensen zelf.

Via de experimenten hopen we dat er permanente groene en sociale plekken ontstaan in de stad. Tegelijkertijd neemt het aantal bewonerscommunities toe, met z’n impact op samen leven, zorg voor elkaar, verlagen van de eenzaamheid en onderlinge deeleconomie. Zo ontstaat een fijnmazige sociale infrastructuur voor zorg, cultuur en welzijn vanuit burgers zelf.

Facebook

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *