Date archives "August 2014"

Michel Bauwens over het peer-to-peermodel

maandag 13 Oktober 2014 17:00 STUK Kunstencentrum Inschrijvingen via originele aankondiging hier of via deze rechtstreekse link De Socius-Karavaan vertrekt opnieuw op expeditie! Ditmaal herbronnen we ons over het peer-to-peermodel. Op maandag 13 oktober trekken we naar een lezing van Michel Bauwens georganiseerd door Oikos (in samenwerking met Kunstencentrum STUK, Human Ecology, Masereelfonds) in Leuven…. Continue reading

Transitie doet aantal zorgcoöperaties groeien

Origineel artikel geplaatst op 11 augustus 2014 door: Skipr Redactie Het aantal coöperaties en burgerinitiatieven op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn groeit sterk. In totaal telt Nederland inmiddels zo’n 100 initiatieven, zo blijkt uit een recente inventarisatie van kennisinstituut Vilans en Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg. Ongeveer een derde is daadwerkelijk bezig met het op… Continue reading

Deeleconomie: voorbeeld van de extreme vorm van het kapitalisme?

Overgenomen uit CrowdExpedition Is alles delen wel zo’n goed plan? De voordelen kennen we: het leggen van sociale contacten, het effectiever inzetten van de bestaande resources en het toegankelijker maken van bijvoorbeeld een auto voor een doelgroep welke hier normaal geen toegang toe heeft. Maar wat zijn de nadelen of gevaren? Afgelopen dinsdag publiceerde Nynke… Continue reading

Leen- en deelsites

Bron: Delen en lenen met andere consumenten ( Ga naar het origineel artikel van de Consumentenbond voor klikbare links… Weggeven Ikgeefweg.nl – app voor het zoeken en aanbieden van gratis tweedehands spullen, landelijke groep en lokale groepen. Gratisaftehalen.nl – zoeken en aanbieden van gratis tweedehands spullen. Gratisoptehalen.nl – zoeken en aanbieden van gratis tweedehands spullen…. Continue reading

Wikipedia gooit netneutraliteit te grabbel

Verschenen op 12 augustus 2014 op Webwereld Wikimedia, de organisatie achter Wikipedia, is vóór netneutraliteit, maar probeert toch bij zoveel mogelijk mobiele providers buiten de databundel te komen. (Fragment) Waar houdt netneutraliteit op en begint ongeoorloofde discriminatie van sites of online diensten? De Wikimedia-stichting ondermijnt haar eigen standpunt door te lobbyen voor ‘datavrije’ toegang van… Continue reading

Wallfish: Centrum voor Co-Creatie

Wallfish is een – zeer lange termijn – project met als doel een nieuw “samenlevingsmodel” op te bouwen. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelingsproces van steeds duurzamere technologieën, onder ‘duurzamer’ verstaan we ‘meer functie met minder impact’. Technologieën zijn de door de mens uitgevonden “verlengstukken” om bepaalde doelen te bereiken. We kunnen technologieën ontwikkelen… Continue reading