Date archives "December 2013"

Voorbij democratie, op weg naar verdiende vrijheid – Kuijpers, Michel

Uittreksel uit “Voorbij democratie, op weg naar verdiende vrijheid”┬ávan Michel Kuijpers Omschrijving: Vanuit het persoonlijke proces, de ontwikkelingspsychologie voor volwassenen, en zijn fasering in wereldbeelden worden in dit werk verbanden gelegd naar en met de maatschappelijke ontwikkeling en de logische consequenties daarvan op een aantal gebieden. In eerste instantie de arbeidsverhoudingen en de politieke organisatie…. Continue reading