Nieuwe samenwerking met energie: woningcorporatie en coöperatie

Energie-coöperaties en initiatieven zorgen letterlijk en figuurlijk voor nieuwe energie in de praktijk van de energie-transitie. Ook voor woningcorporaties zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan deze bottom-up energie initiatieven uit de buurt.

Steeds meer woningcorporaties zijn met bottom-up initiatieven over nieuwe energie in gesprek. Voorbeelden zijn op het terrein van bewonerscommunicatie en voorlichting, uitrol van zonnepanelen, business cases maken voor renovatie en gemengde VvE’s verduurzamen. Veel gesprekken zijn nog in een aftastende fase en leiden niet altijd perse tot concrete projecten.

Op 5 maart 2015 nodigde Atrivé corporaties en coöperaties (Accolade, Woningstichting St Joseph, Ons Huis Apeldoorn, Woonstichting De Key, WBVG, Coöperatie Energie Dongen, Us kooperaasje, deA en Asi-search uit voor een werksessie met als doel om de status van de samenwerkingsmogelijkheden te versnellen. We hebben visies, plannen en ervaringen gedeeld om te onderzoeken of er een gezamenlijk beeld te creëren is. We hebben elkaar in het algemeen vragen gesteld zoals:

Waar zit de meerwaarde in samenwerking op energiegebied?
Welke varianten zijn er te bedenken en waar moeten we voor opletten?
Wat werkt en wat niet?
Hoe creëren we een antenne om initiatieven uit de omgeving op te pikken?
Waar wel en waar niet?
Verhouding tot andere coöperatieve initiatieven?
Waar zitten elkanders belangen en sluiten die aan op de behoeftes?
De rapportage vat de sessie samen in een aantal onderwerpen die ter discussie kwamen. We proberen een gezamenlijke en gedeelde conclusie te trekken.

meer info en contact bij de bron (eerst gepubliceerd op 11 mei op Atrivé)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *