Vijf tips voor succesvol sociaal ondernemen

Uit nuzakelijk.nl

Geen hulpverlener
“Werken met beperkt personeel kost extra geld, energie en tijd”, zeggen de fondsen. Er zijn regelingen voor opleiding en compensatie, maar die missen vaak aansluiting met de praktijk op de werkvloer. “Een werkgever is geen hulpverlener. Stel je dan ook niet zo op, dan verlies je aan commerciële scherpte.”

Een goede strategie
Een goede sociale ondernemer heeft volgens de fondsen ruime ervaring en een goede opleiding. Een duidelijke financieringsstrategie, marktstrategie en financiële administratie zijn daarnaast van levensbelang. “Sociaal ondernemen pakt altijd duurder uit. Dat moet je van te voren berekenen.”

Sociale missie
Meer specifiek heeft de sociale ondernemer baat bij een duidelijk gecommuniceerde sociale missie naar de buitenwereld. Maak helder wat je doet, met wie en waarom. “Laat de maatschappij zien welke sociale opbrengsten jouw bedrijf genereert.”

Werk met een doelgroep
De fondsen adviseren om met een doelgroep te werken waarover de ondernemer kennis op kan bouwen. Kies voor een soort beperking. Lichamelijk of psychisch. “Er zijn bijvoorbeeld IT-bedrijven die werken met mensen met autisme die software kunnen testen.”

Betrek stakeholders
Ook kan het volgens de onderzoekers nuttig zijn om stakeholders bij je bedrijf te betrekken die de onderneming vooruit kunnen helpen. Ga bijvoorbeeld te rade bij collega-ondernemers of het netwerk voor sociaal ondernemers ‘Normaalste zaak.’

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *