Een straat gedurende een paar maanden doorknippen en de ruimte teruggeven aan de bewoners. Een verre droom? In Gent experimeteren ze er al enkele jaren mee en tal van andere plaatsen volgen nu hun voorbeeld. De drijvende kracht achter het project is VZW het Lab van Troje. Drie jaar geleden begonnen ze met twee centrumstraten. Dit jaar worden maar liefst 25 straten, verspreid over 16 plaatsen in Gent van 1 mei tot 13 juli heringericht.

Ze worden “Leefstraten” genoemd. De projecten worden getrokken en gedragen door de buurtbewoners. Zij stellen voor welke stukken onderbroken worden, hoe ze ingericht worden, welke activiteiten er ingericht worden,… Het Lab van Troje regelt contacten met de verschillende stadsadministratie en overheidsdiensten (brandweer, afvalophaling, openbaar vervoer,…). De resultaten zijn verbluffend. Bewoners en bestuur bekijken mobiliteit en openbare ruimte ineens door een andere bril.

sp.a Stad Brussel nodigt Dries Gysels van het Lab van Troje voor een woordje uitleg. Hoe krijg je zo’n dynamiek op gang in de stad? Wie zijn de drijvende krachten achter deze Leefstraten? hoe loopt zo’n traject? Wat is de rol van de Stad (bestuur en administratie) hierin? Hoe selecteer je potentiële leefstraten,… Een inspirerende avond!

Meer info: www.leefstraat.be

Praktisch:

Dinsdag 16 juni 2015 om 20u in Schrödinger’s Cat (Lakensestraat 104 – 1000 Brussel – metro Rogier).

Facebook

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *