Overgenomen van blog Steven Vromman “Low Impact Man

Gunter Van Den Bossche is een van die mensen die ik regelmatig tegenkom op activiteiten en lezingen rond transitie en duurzaamheid. Hij is bijzonder begaan met deze kwesties en denkt hard na over hoe het nu verder kan of moet met onze wereld. De dag dat Nelson Mandela stierf (5 december 2013) besloot hij een boek te schrijven. Dit boek ‘Systeem crash’ is ondertussen uitgegeven en graag deel ik mijn bevindingen.

515097_1systeemcrashGunter is ambitieus, enerzijds wil hij een stand van zaken meegeven van alles wat misloopt en tegelijk de puzzelstukken voor een nieuwe wereld aangeven. Aangezien er heel wat misloopt gaat een groot deel van het boek over ons financieel systeem, piekolie en klimaatverandering, de groeidwang, het consumentisme, globalisering en andere uitdagingen. Daarbij bouwt hij verder op de ideeën van Heinberg en Leitaer, door het boek van Gunter te lezen krijg je dus meteen de inzichten van een aantal belangrijke denkers mee.

Gunter is econoom van opleiding en dat merk je aan de stukken over de geschiedenis van geld, het kredietsysteem en de impact van schulden. Regelmatig komt de stelling terug dat we af moeten van een financieel systeem gebaseerd op rente en schuldcreatie.

Het laatste kwart van het boek brengt dan puzzelstukken aan die een nieuwe samenleving – na de onvermijdelijke crash – mogelijk moet maken. Ik deel niet het enthousiasme van Gunter voor Thorium kerncentrales of technische gadgets als zelfsturende overdektje segway’s. Dat de auteur niet enkel gelooft in technologie kan je lezen in de pleidooien voor low-tech en voor innerlijke verandering. Zo staan er ook stukjes in over het belang van meditatie en liefde. Hoewel de vele puzzelstukken een plaats verdienen blijft het wat onduidelijk hoe we van het huidige model naar het nieuwe kunnen evolueren. Maar het is in elk geval een indrukwekkende prestatie om heel veel informatie in een leesbaar boek te bundelen.

Het boek kan besteld worden via de uitgeverij, of via Gunter zelf ([email protected])

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *