Vrijheid & Zekerheid | Interview met Dirk Holemans

Motivatie P2P foundation (P2P) Waarom heeft u dit boek geschreven. In welke mate participeert het in een bredere en historische dialoog van emancipatorische bewegingen ? Dirk Holemans (DH) Ik heb dit boek geschreven vanuit de verwondering dat de toenemende kennis over klimaatontwrichting en stijgende sociale ongelijkheid niet leidt tot veel meer burgerinitiatief en politieke actie. Enkel… Continue reading

MaaC: Mobility as a Commons

Introductie Dit jaar vieren we de 50ste verjaardag van “Witkar”, het eerste autodeel programma ter wereld. Dit plan was op meerdere manieren revolutionair en profetisch. Zijn tijd ruim vooruit werd de Witkar uiteindelijk gestopt. Niet alleen het idee van autodelen was inspirerend, ook de manier waarop Witkar werd georganiseerd was visionair: Witkar was, en is… Continue reading

Onderwijs en Commons

Gent, Commonsstad van de Toekomst In het kader van de opdracht, ‘Gent, Commonsstad van de Toekomst’, die inhoudt dat Michel Bauwens en Yurek Onzia een diepe bevraging doen van Gentse commoners over hun verwachtingen naar de stad toe, worden ook bijna wekelijks workshops georganiseerd. Een van die workshops ging over het onderwijs als een commons…. Continue reading

De Meent | De Nederlandse commons assembly

foto: John Carnemolla Op donderdag 13 april 2017 was de tweede bijeenkomst over “de Meent” in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De ondertitel van de bijeenkomst was: “Gezamenlijk ontwerpen en bouwen van het Nederlandse platform voor commoners”. Vanuit de P2P Foundation sloot ik ook aan om te kijken wat voor energie er is voor dit… Continue reading

Waerbeke | Over de ‘commons’ van stilte, rust en ruimte

Waerbeke koestert en bevordert de beleving van stilte, rust en ruimte in Vlaanderen en Brussel. In al haar initiatieven tracht Waerbeke de verbindende en verdiepende waarde van stilte onder de aandacht te brengen. De organisatie informeert en sensibiliseert, biedt vorming en onder­steuning aan en voert actie naar ver­schillende doelgroepen. “Stilte is inderdaad geen koopwaar. Evenmin… Continue reading

De kiezer wil geen geld, maar macht

Vorig week publiceerden we reeds een tekst van Rogier de Langhe. Voor het blog New Commons, Droom niet van een andere wereld maar maak’m zelf! heeft Rogier meerder blogs geschreven die relevant zijn voor P2P praktijken. Wij zullen een aantal van zijn teksten op ons blog onder de aandacht brengen. Vandaag “De kiezer wil geen… Continue reading