Date archives "June 2015"

Vrijdag 5 juni: lancering ‘De Grote Transitie’

De wereld staat voor gigantische uitdagingen. We worden geconfronteerd met aanhoudende financiële crises, een fors klimaatprobleem, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en een steeds schevere verdeling van inkomen, vermogen en welzijn. Terwijl velen zich inspannen voor de minder bedeelden en een beter milieu, werkt de huidige economische logica tegen. De vele kleine initiatieven, hoe inspirerend ook,… Continue reading