De P2P werkgroep binnen De Toekomstfabriek organiseerde samen met Victoria Deluxe in Gent een denkdag op donderdag 12 maart onder leiding van Michel Bauwens en Francine Mestrum.

De bedoeling van deze denkdag was om rond een vijftal stellingen te werken, gecentreerd rond de P2P-economie en aanverwante thema’s (bv. het onvoorwaardelijk basisinkomen).

We publiceren hier de stelling van Michel Bauwens

Uitleg: de oude welvaartstaat, gebaseerd op de kracht van de arbeidsbeweging staat niet alleen onder druk, maar wordt actief afgebouwd, en de onderliggende reden is de structurele zwakheid van de klassieke arbeidersklasse in de Westerse omgeving en de bewuste de-industrialisering onder het neoliberale regime.

De nieuwe welvaartstaat kan er alleen komen door ons te baseren op de nieuwe vormen van arbeid, die meer en meer ontsnappen aan het salariaat. Vandaar de noodzakelijke aandacht voor freelancers, het precariaat en diegenen die een nieuwe netwerk-samenleving opbouwen met de bijbehorende solidariteitsmechanismen.

Net zoals de oude welvaartsmechanismen gebaseerd waren op een veralgemening van de arbeidssolidariteit, zal de nieuwe ‘commonfare’ zich moeten baseren op de peer-to-peer-solidariteit en de nieuwe commons.

Dit vergt een respect voor de centrale rol van de productieve civiele maatschappij, voor de ondersteuning van nieuwe vormen van zelfstandig maar genetwerkt ondernemerschap (de sociale ondernemers zijn het nieuwe proletariaat!), en voor een nieuwe vorm van staat, die de juiste infrastructuren opbouwt voor individuele en sociale autonomie.

Dit alles moet gekoppeld worden aan een nieuwe industrialisering van Europa, gebaseerd op het peer-to-peer-model: “Wat licht is, is globaal, wat zwaar is, is lokaal’. Dit laatste is een conditio sine qua non om de “meerwaarde” ook binnen Europa te houden.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *