Originele tekst op Almere.nu

door Peter Aggenbach

Uittreksels:

Zelfregie–Eigen kracht
Wie zoals ik de lokale politiek goed volgt, zal het niet ontgaan zijn dat Almere aan het kantelen is op sociaal gebied. Officieel noemen we dat hier de ‘Transitie Sociaal Domein’. Vanaf 1 januari 2015 worden, zo ligt in de planning, (sociale) overheidsdiensten, landelijk en van de provincie, overgeheveld naar de gemeente. In Almere is er een website Almere Kracht met informatie over samengesteld. In de rechterkolom staan de relevante documenten.

In het voorjaar van 2013 kwam het ene na het andere document met als voorlopig sluitstuk de kadernota ‘Doen wat nodig is‘ (PDF). Dit is hét besluitstuk voor de gemeenteraad waarin de raadsleden momenteel de laatste wijzigingen, in een lange raadsessie, mogen aanbrengen. De raadsleden wilden nog minuscule wijzigingen aanbrengen en inmiddels is er consensus.

De zelfredzame inwoner: Geef hem dan ook de (moderne) tools!
Dit is een netwerkanalyse rondom de inwoner van het nieuwe sociaal domein in Almere. Deze zou je niet alleen moeten maken voor de ‘Inwoner’, maar ook voor het ‘Bedrijf’ of de ‘Organisatie’. In mijn optiek is dit een blauwdruk voor een nieuwe, interactieve wijkwebsite. Je ziet hier ontzettend veel mogelijke contacten, vele hulpverleners, evenzo vele organisaties (gemeente en partners), veel gewenste samenwerking. Voor mij betekent dat ook veel inwoner en proces gerelateerde informatiestromen (data). Bij de gemeente Almere, het bestuur en bij de politieke partijen is dat helaas nog niet doorgedrongen.

Ook ik heb de Kadernota ‘Doen wat nodig is’ doorgenomen. Als eerste heb ik gezocht op het woord ‘internet‘. En wat schets mijn verbazing: GEEN enkele vermelding! ‘Internet’ komt niet voor in deze kadernota. De ambtenaar en politicus heeft hier werkelijk de slag verloren in onze informatiesamenleving en kenniseconomie. Na wat zoeken op voor mij standaard operatoren kwam ik terecht onder het kopje ‘Virtueel Sociaal Domein’. Eureka dacht ik nog. Gelukkig. Toch niet helemaal van god los. Na verder lezen anders ik wel. We mogen het allemaal zelf uitzoeken is de boodschap (‘eigen oplossingen zoeken’). Zelfkracht (‘bouwen op de kracht van de inwoner’). Niet bepaald een sterke visie hoe deze enorme omschakeling van het sociaal domein met digitale hulpmiddelen en online (lees = digitaal, transparant, open en snel; aldus slim) ondersteund gaat worden, integendeel.

Virtueel sociale domein
Ik lees: “Almere werkt toe naar een digitale infrastructuur waarmee mensen zelf een antwoord vinden op hun vraag of waar zij met andere mensen in contact komen die ondersteuning kunnen bieden. Dit ‘virtuele sociale domein’ wordt de plek waar allerlei handige applicaties voor inwoners beschikbaar zijn. Organisaties en bedrijven worden uitgedaagd om applicaties te ontwikkelen. Voorbeelden van bestaande applicaties zijn het OKépunt, de EigenKrachtWijzer, SeniorLive en de digitale sociale kaart, vraag/aanbod-websites (nog niet in Almere geland!). Inwoners zullen ook door professionals actief uitgenodigd worden om hiervan gebruik te maken. Er is ook altijd een niet-digitaal alternatief om vragen te stellen of informatie te vinden.”

Lees verder

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *