originele tekst

Grondstoffen zijn te waardevol om verloren te laten gaan als afval. Steeds meer burgers en bedrijven zijn zich daarvan bewust. Op 14 oktober wordt tijdens de lezing van Michel Bauwens een nieuwe publicatie van De Helling gepresenteerd: ‘De circulaire economie: waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten’ (Socrates Schouten). Deze publicatie wordt op dezelfde dag gepresenteerd als de notitie van Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren over een duurzame deeleconomie.

De circulaire economie geniet groeiende belangstelling van burgers, bedrijven en overheden. Groene ondernemers knopen het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere en ontwikkelen en passant nieuwe verdienmodellen. Ook bestaande bedrijven haken aan. Eindelijk lijkt er een manier gevonden waarop de economie kan blijven groeien en toch duurzaam wordt. De belofte wordt echter niet zomaar ingelost. De meeste aandacht gaat uit naar de economische schaarste van grondstoffen. Dat fenomeen is van een veel lichtere orde dan het werkelijke probleem: de eindige capaciteit van de natuurlijke ecosystemen. Als we een gezonde, houdbare economie willen die de eigen voedingsbodem intact laat, dan moet het economisch systeem flink op de schop. De kloof tussen producent en consument, die na anderhalve eeuw olie-gedreven globalisering flink is gegroeid, zal de komende decennia kleiner moeten. De circulaire economie kan daarbij een uitstekend model zijn. Een verkeerde invulling van de circulaire economie kan echter ook averechts werken. Dit boek analyseert de verschillende aspecten en mogelijkheden van de circulaire economie en stelt een fundamentele, groene invulling voor, met winst voor mens en milieu.

Het boek ‘De circulaire economie’ kan hier besteld worden.

Deze publicatie valt tegelijk met de notitie die Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren lanceerde over de deeleconomie. Daarin worden tien stappen naar een duurzame deeleconomie gepresenteerd, waarin ze de overheid aanmoedigt de deeleconomie beter te faciliteren.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *