Spirittrade.be is een website die als doel heeft peer-to-peer uitwisseling te faciliteren in het Nederlands taalgebied.

Enerzijds helpt Spirittrade.be mensen hun talenten gemakkelijker met elkaar te delen door ledenprofielen aan te bieden waar vraag en aanbod van ruilbare diensten en producten op kan worden gezet.

Vanuit het idee dat elk systeem balans zoekt, wordt het aangemoedigd iets te ruilen voor de hulp, de dienst of het product dat men ontvangt. Dat kan geld zijn, maar liever nog iets anders. Spirittrade.be wil innoveren op het terrein van die uitwisseling en deze gemakkelijker maken voor zijn leden. Spirittrade.be werkt uitsluitend legaal en wil zijn leden helpen hun talent op een legale manier in te zetten en dit juridisch te helpen omkaderen.

Anderzijds wil Spirittrade.be eveneens andere initiatieven die in lijn zijn met zijn visie in de verf zetten. Dit zal Spirittrade.be doen door regelmatig een artikel te schrijven over een persoon of een project dat in lijn ligt met zijn ambities.

Meer informatie over Spirittrade hier.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *