Christine Lagarde. Foto: IMF

Interessant artikel uit Vrij Nederland (2 juni 2014)

Hier enkele fragmenten:

“De bedoeling van Inclusive Capitalism Initiative is dat er veranderingen worden aangebracht in het kapitalisme. Het moet tot het kapitalisme doordringen dat het er niet is om de rijken rijker te maken, maar dat iedereen er beter van moet kunnen worden. Om te laten zien hoe het hele systeem scheef is gegroeid gebruikt Inclusive Capitalism het appartementengebouw van Harvard-econoom Larry Katz om de economische toestand van de laatste dertig jaar te visualiseren: in het penthouse bevindt zich 0,7% van de wereldbevolking en 41% van het wereldinkomen. Daaronder zit 7,7% dat 42% van het wereldinkomen heeft. Daaronder zit 22,9% met 13%. En tenslotte: het grootste deel van het gebouw, 68%, waarvan gezegd wordt dat het voor het grootste deel onder water staat, bezit 3% van het wereldinkomen.”

“De toespraken van Lagarde en Carney draaiden er niet om heen: het hedendaagse kapitalisme bevindt zich in een beschamende toestand en de banken zijn daar voor het grootste deel verantwoordelijk voor. Het is niet onwaarschijnlijk dat het algemene ongenoegen over het kapitalisme op een dag naar buiten komt. De misstanden zijn te groot geworden. Het is alsof Forester de Rothschild dit voor wil zijn. De Occupy-beweging en het boek van Thomas Picketty over het kapitalisme in de twintigste eeuw hebben het probleem ook onontkoombaar bloot gelegd.”

“De financiële wereld heeft mensen nodig die waarden even serieus nemen ‘as valuation, culture as seriously als capital’. De hele financiële wereld, waarvan een flink deel in de zaal zat, werd door Lagarde voorgehouden dat er meer op de wereld is dan geld. Ze hield ze Aristoteles voor die er de nadruk op legde dat waarden en deugden niet zomaar aangenomen kunnen worden, die moeten worden ontwikkeld, onderhouden, gekoesterd en verzorgd gedurende vele jaren. Het moet een cultuur zijn: ‘We need a stronger and systematic ethical dimension’, zei Lagarde. Aan de aanwezigen, van wie het moeilijk te ontkennen viel dat ze bestaan door wat ze bezitten, hield ze een uitspraak van Oscar Wilde voor: ‘the true perfection of man lies, not in what man has, but in what man is.’”

“Je zou kunnen zeggen dat de financiële wereld zich met deze conferentie onder eigen curatele heeft geplaatst. Maar dat is volgens Lagarde niet genoeg, om terug te keren naar fatsoenlijke verhoudingen zijn nog jaren nodig, en ‘it requires alert watchdogs, including from civil society.’”

Towards a more Inclusive Capitalism van Dominic Barton is te downloaden op de website inclusivecapitalism.org.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *