Voorstellingsfilm van Amuuze


Over Amuuze

Het project ‘Amuuze’ is ontstaan uit het idee dat mensen hun vrije tijd op een leuke en sociale manier willen invullen, maar vaak onvoldoende weten wat er allemaal te doen is in de omgeving waar ze zich bevinden. De opties zijn vaak beperkt tot bekende initiatieven van grotere organisaties. Het aanbod is echter véél groter dan dat. Er bestaan enorm veel leuke initiatieven. Er valt zoveel meer te zien en te beleven dan wat we kennen of in de media te zien krijgen. We kunnen onze vrije tijd op een andere manier invullen.

Mensen weten vaak niet wat te doen

Het is niet evident om kleine lokale activiteiten te ontdekken en te communiceren. Kleine initiatiefnemers hebben vaak niet de nodige middelen om hun activiteit voldoende te communiceren naar hun doelpubliek. Naast ‘georganiseerde’ initiatieven zijn er ook heel wat spontane dingen die men kan doen. Een wandeling, een sneeuwballengevecht, een stadsspel, … iedereen heeft creatieve leuke ideeën, maar kunnen deze niet delen met mensen met dezelfde interesses. Mensen die eens iets anders willen doen moeten dit via gefragmenteerde communicatiekanalen zoeken, en vinden meestal niet de nodige informatie. Mensen weten dus vaak niet wat te doen, ondanks het feit dat er heel wat initiatieven en activiteiten bestaan die aan hun interesses beantwoorden. En dat vinden wij jammer.

Amuuze is een platform om ideeën uit te wisselen

Daarom willen we een platform creëren waar iedereen op een leuke en simpele manier ideeën kunnen uitwisselen. Een plaats waar lokale organisaties hun activiteiten kunnen communiceren en waar mensen spontane activiteiten kunnen delen met elkaar. We willen op die manier het vrijetijdsaanbod verruimen en hopen we dat mensen nieuwe en leuke dingen ontdekken. We willen lokale initiatieven meer kansen geven en mensen inspireren om spontaan zelf iets te organiseren.

Een sociaal verantwoorde referentie

Het is onze ambitie om Amuuze op een eerlijke en sociale manier uit te bouwen tot een referentie op vlak van vrijetijdsbesteding. We willen iedereen zo veel mogelijk betrekken in de keuzes die we maken om samen Amuuze te doen groeien. Respect voor de privacy van onze gebruikers, en respect tussen de gebruikers onderling is een prioriteit. We kiezen er bewust voor om geen commerciële drijfveren na te streven die de focus op onze waarden in de weg kunnen staan.

Amuuze is er voor en door iedereen

Betrokkenheid is het basisingrediënt van het project. We hechten veel belang aan het advies van onze gebruikers en organisatoren. We willen iedereen uitnodigen om samen Amuuze uit te bouwen tot een platform dat de sociale cohesie binnen onze samenleving kan versterken.