Professor Bernard Lietaer: “De architectuur van Bitcoin kan een belangrijke toekomst hebben”

Paul Buitink praat met de Belgische professor Bernard Lietaer, bekend van het boek “The Future of Money: Beyond Greed and Scarcity”, over zijn pleidooi voor complementaire currencies en een divers monetair ecosysteem. Bernard beschrijft hoe hij de munt Torekes heeft geintroduceerd in Gent en vertelt over het succes van WIR in Zwitserland.

Zowel Paul als Bernard zijn het erover eens dat een geldmonopolie, zoals dat feitelijk nu het geval is in landen wereldwijd, niet goed is. Bernard zegt dat een monopolie uiteindelijk crasht maar teveel currencies kan leiden tot stagnatie. Bernard is positief over Bitcoin als technologie maar niet als munt omdat het niet traceerbaar en te speculatief zou zijn.

oorspronkelijk bericht