Fragment uit artikel van Simon Douw, gepubliceerd op Sprout (27 maart 2014)

(…)
1. Pre-crowdfundingcampagne
Een goed begin is dus het halve werk, en dat begint al ruim voordat je campagne online staat. De fase voordat het project daadwerkelijk op een platform staat noemen we de pre-crowdfundingcampagne. In deze fase is het zaak om de mensen die dichtbij je staan net zo enthousiast te krijgen over de campagne en het product als jij dat bent. Vrienden, collega’s, zeer trouwe klanten en familie vormen een belangrijke basis van de campagne. Zij kennen je al, hebben direct vertrouwen in jouw handelen en zullen daarom eerder een bijdrage leveren dan de onbekende crowd. Betrek hen volop bij je plannen en vraag hen om kritisch naar je crowdfundingideeën te kijken. Dat levert jou waardevolle feedback op én maakt hen trouwe ambassadeurs van je campagne.

2. Intimifase (1-2 weken)
De intimifase is de eerste fase van je daadwerkelijke campagne, startend zodra je crowdfundingcampagne online staat. Start in je eigen omgeving om jouw enthousiasme voor de campagne te verspreiden en vrienden en familie vanaf het begin mee te laten doen met jouw campagne. Veel ondernemers onderschatten het belang van deze groep intimi, terwijl zij de basis vormen van je campagne. Onderzoek liet zien dat die 20 actieve deelnemers doorgaans cruciaal zijn voor het succes van je campagne. Vergelijk het met de adoptiecyclus van Rogers: in de eerste weken van de campagne bevinden de early adopters zich in jouw eigen netwerk en de massa haakt pas aan, als het project vertrouwen uitstraalt (het doelbedrag al deels is behaald). Het benaderen van bekenden en intimi om mee te doen wordt wel eens als drempel ervaren. Vaak vinden intimi het juist erg leuk om betrokken te zijn en zich in te zetten voor jouw enthousiasme. Daar waar jij het gevoel hebt dat je bij bekenden om geld moet bedelen, ervaren zij het als welkome kans om samen iets moois te bereiken. En juist intimi willen het enthousiasme met jou delen.

3. Netwerkfase (2– 3 weken)
Na de eerste twee weken van je campagne, als de vaste aanhang enthousiast is en zij zich al als waardige ambassadeurs van het project gedragen, willen al jouw andere contacten ook graag horen over de campagne. De weg naar 100% van het doelbedrag is inmiddels al aardig gevuld en het vertrouwen daarmee gekweekt. Roep in deze fase, per e-mail en sociale media, vooral iedereen uit je netwerk op om mee te doen. En misschien weet je wel een interessante actie, stunt of bijeenkomst te organiseren voor je netwerk? In de netwerkfase verschuift de motivatie om mee te doen van de persoon, “ik doe mee, omdat ik het jou gun” zoals in de intimifase, vaak naar het project zelf. Het netwerk doet mee, omdat men het project tof vindt en het graag samen met jou mogelijk maakt.

4. Crowdfase (3– 5 weken)
Als je bredere netwerk al flink is ingestapt, en al ongeveer de helft van je doelbedrag is behaald, wordt het steeds interessanter voor mensen die verder van je af staan om te participeren. Dit is de tijd voor nog meer acties en een uitgelezen moment om publiciteit te zoeken.

(…)

Uitzonderingen
De verschillende fasen worden natuurlijk niet altijd zo gestructureerd doorlopen. 87% van de succesvolle projecten reikt volgens eerder genoemd onderzoek niet verder dan de intimi- of netwerkfase. En doordat media een campagne soms eerder oppikken dan verwacht kan een campagne in een vroeg stadium al de crowd bereiken. Dat zagen we niet zo lang geleden bij de boekhandels van Polare en werkt alleen als de urgentie en aantrekkingskracht van het project groot genoeg is.

(…)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *