Anders ondernemen: De Punt ondersteunt sociale en duurzame groei

uittreksel uit artikel van Floris Cavyn, verschenen in De Wereld Morgen op 13 maart 2014

(…)
Dany Neudt is directeur van De Punt, groeiplatform voor ondernemen. Volgens de missie wenst De Punt ‘dat elke ondernemer toegang heeft tot het sociaal en duurzaam ondernemen. De Punt biedt ondernemers hierbij een resultaatgerichte en dynamische ondersteuning door dienst- en adviesverlening, zodat ze zich op hun kerntaken kunnen focussen en sociale/duurzame groei realiseren’.

Concreet vertaalt zich dit in het verlenen van advies aan bedrijven rond sociaal en duurzaam ondernemen, het ondersteunen van bedrijfsadministratie, een passend personeelsbeleid uitwerken, en startende ondernemers of ondernemingen een duwtje in de rug geven. Niet alleen financieel, maar ook organisatorisch. En dit op verschillende manieren.
De puntfabriek

(…)
Vanuit het overlegplatform Gent, Stad In Werking (www.gsiw.be) borrelde het idee op om nieuwe sociale economiebedrijven op te richten die na verloop van tijd op eigen benen konden staan. Binnen dat overlegplatform zitten onder andere de VDAB, de stad Gent, een aantal werkgeversfederaties, de vakbonden… ‘En een van de initiatieven die daaruit voortvloeide was De Punt.’

‘Die geschiedenis speelt een belangrijke rol in de doelstellingen van De Punt,’ zegt Dany. ‘Gedurende de jaren probeerden we altijd een brug te slaan tussen de sociale en de reguliere economie. We ondersteunen de sociale economie en vullen die waar mogelijk op een innovatieve manier in. We willen mensen helpen en zorgen dat het goed loopt. Daarin liggen onze roots, als incubatiecentrum voor sociale economie.’

(…)
Zelfstandig in armoede

Maar De Punt is dus meer dan een bedrijvencentrum. Een deel van de winst die ze maken, investeren ze in spin-offs. Zo is er de activiteitencoöperatie Starterslabo (www.starterslabo.be). Dit initiatief ondersteunt werkzoekenden om een zelfstandige praktijk uit te bouwen. ‘Stel, je bent werkloos, maar je ziet het niet echt zitten om in loondienst te gaan.’ Als een volleerde docent gaat Dany voorover leunen. Mocht hij een bril dragen, hij keek erover. ‘Je wil zelfstandige worden. Wel, via het Starterslabo krijg je de kans om 18 maanden te experimenteren binnen een CVBA-VSO, een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.’

‘Mensen die hier in stappen, krijgen een opleiding en worden begeleid in het zelfstandig ondernemen. Maar het unieke aan het Starterslabo is dat de werkzoekende zijn statuut blijft behouden. Kijk, als werkzoekende heb je een aantal rechten, zoals het recht op een uitkering, maar ook een aantal plichten, zoals solliciteren en beschikbaar zijn voor de arbeidersmarkt. In dit geval zou je dus niet kunnen of mogen ondernemen, want je mag bijvoorbeeld geen facturen uitschrijven. Wat wij doen is boven die startende zelfstandige onderneming een CVBA-VSO plaatsen die de facturen namens de werkzoekende uitstuurt en de inkomsten ontvangt. De werkzoekende blijft zijn uitkering ontvangen, want zijn statuut blijft behouden, maar start ondertussen ook een eigen zaak op.’

‘Op het einde van de rit gaan we na of er een levensvatbare onderneming is uitgegroeid. Als dat zo is, starten ze effectief op en krijgen ze een lanceringspremie mee. Die premie is eigenlijk de winst die ze maakten gedurende de 18 maanden binnen de activiteitencoöperatie. Boekhoudkundig zijn die winsten van de coöperatie, maar we keren die gewoon uit. Zo zijn er continu 40 à 50 werkzoekenden aan het opstarten bij ons. En in elke provincie in Vlaanderen is er een Starterslabo, is er een activiteitencoöperatie.’

(…)
Eigen verdienmodel

Het bedrijvencentrum is de belangrijkste inkomstenbron voor De Punt. Toen Dany er startte was het voor ruim meer dan 50% van de inkomsten afhankelijk van subsidies. Intussen is dat herleid om en bij de 20%. De Punt moest haar verdienmodel volledig herzien, maar daar kwamen ook nieuwe initiatieven uit voort, zoals LEA (Life Enhancing Administrators, www.leaoffice.be). Deze spin-off ondersteunt groeiende ondernemers bij hun administratie, en zet hiervoor maximaal kansengroepen in.

‘Vaak is het zo dat ondernemingen te klein zijn om een administratieve kracht te hebben, maar te groot om er geen te hebben. LEA kan die administratie op zich nemen. Dit gebeurt aan de hand van een IT-platform. Achter de schermen voeren mensen uit de kansengroepen administratieve taken uit voor de ondernemer. Het zijn vaak mensen die langdurig werkloos zijn, herintredende huismoeders die het lastig hebben op de arbeidsmarkt, of mensen die eerder aan een burn-out leden. Over het algemeen zijn het mensen die een kwetsbaar profiel hebben, maar het wel zien zitten om met administratie bezig te zijn en daar ook in willen groeien. Als ondernemer doe je eigenlijk beroep op hun diensten. Ze versturen de facturen, beantwoorden de telefoon… Samengevat is het een sociaal-commercieel initiatief, want het is wel degelijk een betalende dienstverlening.’

Volgens Dany is er vaak behoorlijk wat argwaan binnen het middenveld om eigen inkomsten te genereren zonder de sociale opzet uit het oog te verliezen, maar hij maakt zich sterk dat De Punt er wel in slaagt zijn sociale doelstellingen te realiseren.

(…)
De toekomst! Dany ziet het nu al bij veel jonge mensen. Ze kijken niet langer naar de overheid om met oplossingen te komen. ‘We moeten het zelf doen. En dat is uitdagend. Maar het genereert ook bijzonder veel energie. Er komt nog veel op ons af de komende jaren. Binnen De Punt zijn we erin gespecialiseerd om daarmee om te gaan. En ik vind het ook leuk om te doen.’

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *