Uittreksel uit ‘2014 wordt een kantelbaar’, verschenen op 21 januari 2014 op de website NUzakelijk
Door Jan Rotmans

De samenleving kantelt van een centraal geleide, top-down gestuurde naar een decentrale, bottom-up samenleving.
Oude verticale instituties lopen op hun laatste benen (zoals vakbonden, politieke partijen, omroepen, natuur & milieuorganisaties), terwijl nieuwe, horizontale verbanden (gemeenschappen, coöperaties, sociale en fysieke netwerken) voortdurend aan belang winnen.
Op weg naar samenleving 3.0 verkeren we nu in een overgangsfase, die gepaard gaat met chaos, turbulentie en onzekerheid.

Belang

Veel organisaties hebben belang bij het in stand houden van de bestaande orde, maar dat is slechts uitstel van executie. Een ongrijpbare vernieuwende dynamiek van onderop vormt langzaam maar onmiskenbaar een nieuwe macht.
De kantelfase waarin we nu zitten is lastig maar boeiend: de oude silo’s worden afgebroken en dat gaat gepaard met veel onrust: massale ontslagen in de thuiszorg, welzijnsorganisaties verdwijnen, bouwbedrijven saneren op grote schaal, energiebedrijven vallen om en financiële instellingen reorganiseren radicaal.

(…)

Van transities uit het verleden weten we dat een kritische massa van ongeveer 20 procent van de bevolking nodig is om het systeem definitief en onomkeerbaar te laten kantelen.
Dat betekent voor Nederland dat zo’n 2.5 miljoen volwassenen mee moeten kantelen om het omslagpunt te bereiken. Dat betekent pakweg een vertienvoudiging van het aantal Nederlanders dat betrokken is bij de kanteling. Een mooie opgave voor 2014!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *