uittreksel van een uitgebreid interview, verschenen in Humo van 23 december, en gepubliceerd op de website van Humo, The Wild Site

Bauwens ziet een wereldwijd verband tussen initiatieven als autodelen, repair cafés, crowdfunding, of het zelf produceren van auto’s in kleine fabriekjes en met behulp van 3D-printing. Hij merkt ook hoe jongeren fel begaan zijn met die lokale projecten en die deel-economie: uit idealisme en/of om uit hun werkloosheid te breken.

Met dat jonge geweld voor ogen voorspelt hij een revolutie (“een andere economie en een meer solidaire samenleving”).

Over peer-to-peer:

«Jongeren zijn opgegroeid met de sociale media, met netwerken. En omdat ze minder en minder jobs vinden door de crisis zoeken ze naar alternatieven. En één van de alternatieven is peer-to-peer, samenwerken aan producten met een sociaal nut. »

Over open source:

«Veel jongeren staan open voor een groene technologie. Als ze zelf een bedrijfje opstarten, dan zullen ze hun duurzame technische oplossingen delen met anderen. Van de grote bedrijven verwachten ze hetzelfde: dat zij hun duurzame technologie niet langer gaan beschermen met patenten, maar gaan delen met iedereen. Wat de wereld beter kan maken, dat ga je toch niet afschermen om er grote winsten uit te halen?!»

Over de nieuwe ‘revolutie’:

«Veel jongeren worden verdreven uit het systeem van arbeid en kapitaal, maar als kenniswerker blijven ze in het bezit van hun  productiemiddel: computer, internet en je netwerken.  Het is dus geen proletariaat dat zijn kracht moet halen uit zijn getal, uit zijn massa; het is een diverse en dynamische groep die zijn macht opbouwt door samen te werken. Dàt is hun revolutionaire kracht.»

Over klassiek links en de nieuwe progressieve logica:

«Vergeet het idee dat de arbeidersbeweging nog te redden is. Die beweging is sociologisch kapot. Vergeet ook de sociaaldemocratie. Ze zit helemaal in het defensief en ze raakt er niet meer uit.

En dat is nu mijn taak als  politiek activist. Zoals er ooit een hecht arbeidersbewustzijn was, zo wil ik dat bewustzijn creëren van peer-to-peer te zijn. Dat je in een lokaal project werkt, maar dat je tegelijk ook deel uitmaakt van een mondiale groep die vooruit wil ondanks de werkloosheid, de bankencrises en andere wereldproblemen. Dat is de nieuwe progressieve logica. Je legt je niet neer bij je eigen situatie en ook niet bij de zogezegde hopeloosheid waarin de wereld nu verkeert.»

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *