Categorie archief: evenement

[ASSEMBLY OF THE COMMONS] PETER ROSSEEL OVER DIGITALE VERANDERING

De industrialisering reduceerde de mens tot een productiefactor. De digitalisering zal volgens Peter Rosseel een menselijkere economie mogelijk maken. Hij stelt dat digitalisering niet zozeer tot economische groei leidt, maar tot menselijke groei. Zowel ons welzijn als onze welvaart zullen erop vooruitgaan. De voornaamste voorwaarde om die omwenteling te laten slagen, zijn wijzelf.

WIE? Peter Rosseel is directeur van Management Consulting and Research (MCR), een spin-off van de KU Leuven. Hij werkt rond strategie implementatie, verandermanagement en leiderschap. Hij schreef onlangs een opiniestuk over deeleconomie in De Morgen.

WAT? De Assembly of the Commons in Gent is een maandelijks event voor wie actief is in de commons/p2p/deeleconomie. In een informele setting ontvangen we een spreker, waarna ruim tijd wordt gemaakt voor dialoog en netwerking.

Oorspronkelijk bericht hier

POC21: 100 Eco-hackers en hippy geeks pogen de wereld te redden in een kasteel net buiten Parijs. Maar is er meer aan de hand?

Overgenomen van de lezerscommunity van De Wereld Morgen, gepubliceerd op 1 september 2015

Sinds iets meer dan twee weken is een verlaten 17de eeuws kasteel in Millemont ,naast Parijs mijn woon en werk plek. Met het project Vélo M2 zijn drie Brusselse collectieven (Soft Revolution, Urban Foxes en Ciklic) geselecteerd samen met 11 andere projecten om praktische oplossingen te geven op onze klimaat problematiek in aanloop van COP21 dat in december zal plaatsnemen in Parijs. POC21 of beter gezegd: Proof Of Concept wilt in de plaats van ellelange discussies die naar niets leiden tonen dat met Open Source projecten we een hele stap vooruit kunnen zetten. Het doel is nobel, maar hoe werkt het concreet?

Elk van de twaalf projecten biedt een tastbare oplossing voor een deel van onze klimaat problematiek te geven. Zo poogt Showerloop het aantal gebruikte liters van één douche te delen door vijf dankzij een ingenieus systeem van filters. Ownfood wilt de technologie van serres versimpelen en het werk om eigen planten te kweken herleiden naar 20 minuten per dag. Faircap is dan weer een waterfilter systeem dat kan worden ge-3D-print zodat het toegankelijk is voor iedereen en gewoon op een fles kan gevijsd worden. Wij met Vélo M2 proberen een platform uit te bouwen voor modules die passen op bakfietsen: een energiemodule met trapkracht en zonnepanelen, een cinema module of een keuken dat met recup voedsel werkt zijn maar enkel van de honderden mogelijkheden. Al deze modules kunnen worden gebouwd door iedereen om het gebruik van de bakfiets te stimuleren. Wat de twaalf projecten gemeen hebben is dat ze gebaseerd zijn op het open source principe: alle plannen worden openbaar gemaakt zodat een community verder kan werken op de bestaande plannen of gewoon nieuwe dingen kan toevoegen. Alles zit in het delen van ideeën om ze beter te maken.

Dat het open source principe niet enkel in de projecten zit is te danken aan te twee organisaties dat POC21 op poten hebben gezet: OuiShare en OpenState, respectievelijk een Franse en Duitse organisatie dat op basis van creatieve common en Open Source principe organisaties, ondernemingen en mensen steunt om positieve stappen te zetten in deze complexe maatschappij. Voor POC21 hebben ze niet enkel een innovatie kamp gebouwd waar 12 projecten na 5 weken een resultaat moeten tonen naar de buitenwereld, maar een reflectie over hoe we de hele maatschappij anders kunnen structureren zodat we duurzaam zijn over de hele lijn. Het innovatiekamp zelf is bij wijze van spreken open source en is in constante verandering om zich aan te passen aan de mensen die er in wonen en werken en dat in direct verband met de waardes die ze willen naar buiten brengen. Op hun site kan je dieper ingaan op de manier van leven, maar hier zijn alvast de basis principes.

De 130 mensen dat samenleven in het innovatiekamp zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het co-living en co-working aspect. De basis accommodatie werd door de organisatoren klaar gezet, maar sindsdien is elke verbetering een collectieve beslissing. In de ochtend wordt er een check-in gehouden. Mensen mogen dan zeggen waarvoor ze hulp nodig hebben, wat hun plan is van de dag en welke problemen ze ondervonden hebben. De dagtaken worden verdeeld op vrijwillige basis. Het composteren van de droogtoilettes, de keuken, het vuilnis of de nachtwacht wordt verdeeld onder de vrijwilligers, mentors, projectleiders en organisators. Iedereen zit hier op dezelfde lijn. Rond 19u30 wordt een check-out gedaan en krijgt iedereen de kans om mensen in de kijker te zetten of uit te leggen welke verbeteringen en vorderingen er gedaan zijn aan het samen leven. Alles verloopt organisch en de kerngroep grijpt pas in als het echt nodig is. Het co-living onderdeel is even belangrijk als het co-working onderdeel. Het werd snel duidelijk dat enkel 12 projecten tonen in een expo op het einde een gemiste kans zou zijn, en het simpelweg zou passen in onze prestatie gerichte maatschappij. Een beschouwing over het totaal proces is hier noodzakelijk.

Wat POC21 het beste omvat is een broeiplaats voor creativiteit, dit is niet enkel te danken aan het feit dat er meer dan 100 mensen van over heel de wereld samenzitten in een kasteel, maar dankzij de mentordays dat worden georganiseerd. Momenten van reflectie waar de projecten en deelnemers de kans krijgen om nieuwe kaders te ontdekken via specialisten in hun vak domein. Zo kregen we bezoek van Michel Bauwens, een Belgische filosoof dat bij de meest invloedrijke denkers van het moment behoort dankzij zijn Peer To Peer Foundation. Tomas Diez is de co-founder van een van de eerste FabLabs van Europa en staat mijlenver voor op het gebruik van dergelijke instituten in de dagelijkse maatschappij. Ook was Till Wolfer aanwezig op POC21, hij is een van de designers dat de XYZ Cargo Bike en het systeem erachter ontwierp samen met N55 Collective waarop wij ons project baseren.

Al deze mensen hadden een directe invloed op ons denken en kijk op het project. Meermaals kregen we een mokerslag dankzij de mogelijkheden die ze ons gaven, en stapsgewijs leerden we een principe van Open Source kennen: het is niet erg om niet alles te weten, blijf open voor nieuwe mogelijkheden en heb geen schrik om je project te herdenken. Michel Bauwens gaf ons het Fair Chare principe en de Copy Fair License die we kunnen gebruiken om een eerlijk ecosysteem te bouwen rond ons project. Zou zouden non-profit en privé gebruikers de modules vrij kunnen gebruiken en profit organisaties in ruil voor een investering in de community eveneens werken met de modules. Till Wolfer gaf ons dan weer meer inzicht in het modulaire systeem en hoe we een basismaat konden gebruiken om het project een breder draagvlak te geven. Tomas Diez liet ons dan weer dromen over de toekomst van FabLabs waar je je eigen machines zou kunnen bouwen uit simpele materialen voor je fablab. Weer een stap verder in de goeie richting.

Na twee weken samenwonen en samenwerken vond ik het tijd om even tot bezinning te komen. Alle projecten zijn in de fase toegekomen waar ze beginnen te bouwen en er is een bekommernis dat er geen tijd meer zou zijn om de grotere thema’s en kaders te bespreken. Ik noteerde op het dorpsplein bord dat we deze zondag een filosofische sessie gingen houden met de volgende preview: “Learning to build a boat to avoid drawning is great. But we can’t do it by only giving the plans, we need to give the desire to travel by sea”. Achter deze gedachten zit de vraag hoe we het open source principe breder kunnen toepassen op de maatschappij. Want het is mooi, samenleven in een kasteel met 100 wereldverbeteraars, maar zo ontstaat er een bubbel, en onze taak is juist de bubbels te doorprikken. Tijdens het derde weekend, kwamen een tiental mensen naar de Wooden Dome en we begonnen onze gedachte te structureren. Onze redenering startte met het idee dat de expo het kanvas is voor de buitenwereld, en we moeten een verhaal hebben dat zowel de hackerspace gebruikers als onze mama’s aanspreekt. We begrijpen snel dat er geen afgebakend antwoord is, dat zou paradoxaal zijn voor het open source principe, maar we zien ook dat achter open source basis waardes zijn dat oplossingen geven voor onze huidige maatschappij. Het helpt ideeën sneller concreet maken, het geeft je een empowered gevoel als je zelf iets doet, het maakt de dingen dat je bouwt meer waardevol dan wanneer je ze koopt, het helpt je niet alleen te voelen. Dit zijn waardes waar iedereen zich in kan vinden en dat moeten we proberen te delen op de expo. Met deze bedenkingen eindigen we ons gezellig onder onsje met drie vragen die we zullen stellen aan elke kampbewoner:

Why do You Open Source (om een semantiek te bouwen rond open source)
What aspect of the Camp can we open source (om open source buiten het kader van software en hardware te brengen)

How did your most valuable conversation at POC21 start (om te begrijpen hoe ideeën vorm krijgen en mensen te helpen in hun creativiteit)

We zitten bijna halfweg en POC21 blijkt nu al een geslaagd Proof Of Concept te zijn. Laten we de komende 3 weken sleutelen aan het totaalproces om het te kunnen herhalen in tal van plekken over de hele wereld en dat deze 12 projecten niet enkel succesvol zijn, maar dat er tientallen andere projecten uit te grond worden gestamd dat dezelfde principes behouden en de samenleving weer centraal zet boven het geldgewin.

Vrijdag 5 juni: lancering ‘De Grote Transitie’

De wereld staat voor gigantische uitdagingen. We worden geconfronteerd met aanhoudende financiële crises, een fors klimaatprobleem, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en een steeds schevere verdeling van inkomen, vermogen en welzijn.

Terwijl velen zich inspannen voor de minder bedeelden en een beter milieu, werkt de huidige economische logica tegen. De vele kleine initiatieven, hoe inspirerend ook, zijn vaak een gevecht tegen de ‘neoliberale’ bierkaai. De oplossingen van overheden en bedrijven blijven binnen de oude, vertrouwde economische denkkaders, en brengen weinig transformerende verandering. Doordat aan dieperliggende oorzaken en hun onderlinge verwevenheid te weinig aandacht wordt besteed, verdiepen crises zich alleen maar verder.

Daar moet verandering in komen. De nieuwe campagne van Platform DSE, De Grote Transitie, bundelt 10 voorstellen waarmee niet financiële winst, maar de mens en de draagkracht van de Aarde centraal komen te staan. Door nu te kiezen voor een nieuwe, groene en sociale economie behouden we de kansen voor een goed leven voor mensen wereldwijd en toekomstige generaties.

Op Wereldmilieudag, 5 juni, lanceren we De Grote Transitie samen met Jan Terlouw (voormalig minister van economische zaken en vicepremier), Bas Eickhout (Europarlementariër voor GroenLinks en nr. 1 van de Duurzame 100), Irene van Staveren (hoogleraar economie, Erasmus Universiteit Rotterdam) en George van Houts (acteur bij ‘De Verleiders’ met het recente stuk ‘Door de bank genomen’).

Vanaf de zomer van 2015 organiseert Platform DSE tien debatten waarin over elk van de tien voorstellen wordt gediscussieerd. De debatten zullen in verschillende formats plaatsvinden, van grote publieksavonden tot hoorzittingen en workshops.

Inloop 16.00 uur, start 16.30 uur tot 18.00 en daarna borrel. Locatie: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht.

Bestel uw kaartje hier.

Met dank aan Het Huis Utrecht en Stichting Pequeno

Download het persbericht (pdf)

Lezing: Is alles van iedereen?

georganiseerd door sp.a

Wanneer? 28 mei 2015 om 20:00

Waar? De Studio
Maarschalk Gerardstraat 4, 2000, Antwerpen

Wereldwijd staat de Belg Michel Bauwens bekend als de pleitbezorger van een nieuwe economie waarin evenwaardige deelnemers samen werken aan gemeenschappelijke welvaart. De oprichter van de Foundation for Peer to Peer Alternatives daagt daarmee niet enkel het kapitalisme uit, maar evenzeer het klassieke socialistische antwoord daarop.

Steeds meer jonge mensen gaan aan de slag in de deeleconomie of in microbedrijven en werken via crowdsourcing en open source. De digitale revolutie doet nieuwe vormen van solidariteit ontstaan. Bauwens ziet daarin een nieuwe, progressieve, sociale beweging ontstaan.

Programma

20.00u Inleiding door Kathleen Van Brempt, Europees parlementslid sp.a

20.10u Lezing door Michel Bauwens, oprichter van de Foundation for Peer to Peer Alternatives, mede-stichter van de Commons Strategies Group, die conferenties organiseert rond the commons, en auteur van ‘De Wereld Redden’.

21.10u Vragenronde

21.30u Receptie

Interesse? Reserveer dan nu je gratis tickets voor de lezing van Michel Bauwens.

Studie- en netwerkdag: 8 profielen van digitale inclusie – Digitale peer-to-peer economie

(foto: Jean Lievens, met dank aan Zeitgeist Belgium)

Op deze studie- en netwerkdag bieden we studenten en iedereen uit het werkveld een boeiend programma aan:
8 profielen van digitale inclusie – voormiddag, 9u30-12u
Stof tot nadenken voor de ontwikkeling en promotie van digitale dienstverlening.

Ilse Mariën is als onderzoekster aan de slag bij iMinds, een onderzoekscentrum verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en actief op het gebied van digitale media en e-inclusie. Ilse Mariën onderzocht de invloed van het opleidingsniveau, sociaal netwerk, toegang tot computers en internet, computer vaardigheden… op de deelname aan de digitale wereld.
Op basis van haar onder zoek kwam ze tot 8 profielen van digitale inclusie. Deze profielen bieden een rijke bron aan informatie voor het ontwikkelen en bijsturen van e-inclusie initiatieven en het e -inclusie beleid. Ook voor het ontwikkelen en promoten van digitale dienstverlening bieden deze profielen belangrijke inzichten. Deze voormiddag is opgevat als een interactieve workshop. Ilse vertaalt haar opgedane kennis naar aanbevelingen voor lokale projecten en het lokale beleid. Daarnaast kijkt ze uit naar de input vanuit de praktijkervaringen van de aanwezigen.

Digitale peer-to-peer economie
Digitaal voor elkaar

Fenomenen als Uber, AirBNB en Bitcoin zijn niet meer weg te denken uit het nieuws. Via digitale middelen leveren we rechtstreeks diensten aan elkaar, zonder tussenpersoon. Er is enkel een machine met een stuk software die ergens in de wereld zonder commentaar de verbindingen legt die we nodig hebben. We omschrijven dit als digitale peer-to-peer economie. Mensen, organisaties en bedrijven vinden elkaar rechtstreeks in hun dienstverlening en maken dingen voor elkaar mogelijk die vroeger zonder een groot bureaucratisch
apparaat onmogelijk waren. Dat houdt vele beloftes in maar ook grote risico’s.
Enkele interessante sprekers en video’s lichten dit ruimere thema toe. Vervolgens demonstreren we lokale initiatieven rond delen, werken en leren. Daarna volgt een open debat waarin we het thema en de projecten bespreken en analyseren.

Het programma voor de namiddag ziet er als volgt uit:

– P2P: kadering in een economische context – Thomas Rooselaer – Researcher, consultan
– Freecycling: afval als grondstof en bindmiddel – Steven Vanden Broucke & Jaron Fontaine – Claimd
– Gedeelde mobiliteit – Angelo Meuleman – Taxistop
– OWAES: een oase voor talent – Geert Hofman – Howest, OWAES
– mokka.coop : gemeenschapsvorming op het web en in het echte leven – Geert De Vuyst mokka.coop
– Geld in een P2P perspectief – Hans Luyten – Maker
– P2P als prototype van een nieuwe productiewijze en een toekomstige economie – Jean Lievens – P2P Foundation
– Slotdebat: Digitale P2P economie: illusie, toekomst of dreiging?

Programma:
9u–9u30: ontvangst met koffie
9u30–12u.: digitale inclusie, Ilse Mariën
12u–13u30.: netwerkmoment met broodjeslunch
13u30–16u30: digitale peer-to-peer economie

Prijs – Extra Info: volledige dag: € 10 (incl. broodjeslunch) | studenten gratis voormiddag: € 10 (incl. broodjeslunch) | studenten gratis namiddag: € 5 | studenten gratis

Reservatie: Reserveren is verplicht

Reserveren – Extra Info: 1777 (gratis nummer) of via de website

Feestcongres – Ecologie en autonomie: hoe onze toekomst heroveren?

31 januari 2015 20:00
Kunstencentrum Vooruit Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent, België

Denktank Oikos, die streeft naar sociaalecologische verandering, bestaat vijf jaar. En dat viert ze met stevige inhoud. Over hoe we als burgers de toekomst kunnen heroveren, de wereld redden van zielloos winstbejag. Dat vraagt om een visie over welvaart zonder groei, respect voor de planeet en solidariteit met de huidige en toekomstige generaties.
Dus geen economische G8, wel een ecologische E4. Vier topdenkers met wie Oikos samenwerkt, buigen zich over de opdracht die ecologische denkers van het eerste uur formuleerden: als burgers terug greep krijgen op je leefomgeving, je autonomie opeisen. En ook: samen werk maken van het goede leven, de vreugdevolle capaciteit ontwikkelen om de wereld zelf vorm te geven. Anno 2014 luidt die opdracht: hoe kunnen we als bevrijde individuen terug samenwerken, voorbij eenzijdige individualisering, op weg naar Autonomie 2.0? Deze topdenkers zijn Michel Bauwens, Olivier De Schutter, Paul Verhaeghe en Harald Welzer.
We organiseren voor onze verjaardag niet één maar twee evenementen: een feestcongres in de avond en vier gelijklopende eco-conversaties in de namiddag, waaruit je eentje kan kiezen.
Feestcongres
De avond van het Feestcongres wordt ingezet door Dirk Holemans die de ecologische uitdaging aan de hand van het begrip autonomie schetst. Vervolgens zullen Michel Bauwens, Paul Verhaeghe en Harald Welzer een bijdrage leveren van het perspectief van de economie, de mens en de samenleving. Ze gaan ook met elkaar in dialoog. Afsluitend formuleert Olivier De Schutter ‘Food for Thought’: een opdrachtverklaring voor de komende vijf jaar voor Oikos … en alle geëngageerde burgers. Inschrijven voor het feestcongres, kan hier of via de ‘Registreer’-knop onderaan de pagina.
Zelf meedenken in een eco-conversatie!
Oikos staat voor diepgang én interactie, het Feestcongres is daarom meer dan een luisteravond. We organiseren in de namiddag vier parallelle Eco-conversaties, waarin een van de denkers in gesprek gaat met een beperkte groep geïnteresseerden. In deze groepjes kan je zo ideeën uitwisselen, elkaar inspireren, en zelfs het risico lopen van gedacht te veranderen…
Welke vragen wil jij aan een van de E4 voorleggen? Over welke uitdaging wil je meer weten en in dialoog gaan? Laat het ons weten in een beknopte motivatie van maximum 5 lijnen via feestcongres[at]oikos.be, met als onderwerp ‘Eco-conversatie + Naam denker’. Wij laten je vervolgens via e-mail weten of je bij de gelukkigen bent. Op deze manier geven we niet alleen de snelle vogels een kans. Aan de deelnemers zal een inkom van 8€ gevraagd worden als deelname in de onkosten.
Meer lezen?

Speciaal voor dit Feestcongres schreef Oikos coördinator Dirk Holemans een beknopt essay om de uitdaging scherp te stellen. Het essay verschijnt in Oikos 71 en is vanaf begin december beschikbaar op de Oikos website.

De vier topsprekers met wie Oikos samenwerkt, zijn:

Michel Bauwens
michel bauwensMichel Bauwens is de oprichter van de Foundation for Peer-to-Peer Alternatives. In 2012 werd hij door het Post Growth Institute als enige Belg opgenomen in de lijst van de 100 meest inspirerende personen voor een duurzame toekomst. Hij schrijft onder meer voor Al Jazeera English en is adviseur voor Shareable magazine (San Francisco), Zumbara Time Bank (Istanbul) and ShareLex (Forum International des Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire).
Oikos publiceerde samen met uitgeverij Houtekiet van hem De wereld redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving, een boek waarin hij de absurde logica omdraait waarop onze samenleving steunt: materiële overvloed (alsof de aarde oneindig is) en immateriële schaarste (alsof ideeën delen fout zou zijn). Terwijl we juist door ideeën te delen een duurzame samenleving kunnen bouwen. Burgers die als gelijken onder elkaar nieuwe samenwerkingsverbanden opstarten, gebaseerd op de commons, vormt volgens Bauwens de juiste weg naar een duurzame economie.

Paul Verhaeghe
Verhaeghe Paul-C Michiel Hendryckx-AEG voor bb en pers 2-12-2013
Paul Verhaeghe is gewoon hoogleraar psychologie aan de UGent. Sinds 2000 bestudeert hij de invloed van maatschappelijke veranderingen op de geestelijke gezondheid, een thema dat hij behandelt in Het einde van de psychotherapie en Identiteit. Verhaeghe analyseert hoe het neoliberale kader onze waarden en identiteit vormt. Het leidt tot een permanente concurrentiestrijd, een eenzijdig efficiëntieparadigma, dat een gevoel van mislukking veroorzaakt bij steeds meer mensen, mensen ziek maakt (burn-out) en geen ruimte laat voor het aanpakken van de ecologische uitdaging.
Paul Verhaeghe gaf in 2010 de jaarlijkse Oikos zomerlezing die een jaar later gepubliceerd werd in Oikos Tijdschrift onder de titel De effecten van een neoliberale meritocratie op identiteit en interpersoonlijke verhoudingen. Het artikel werd door Liberales bekroond als ‘essay van het jaar’.

Olivier De Schutter
spindle-law-interview-olivier-de-schutterOlivier De Schutter is professor rechten aan de UCL en visiting professor aan de Columbia University. Hij is vooral gekend door zijn werk als gewezen Speciaal VN Rapporteur voor het Recht op Voedsel, waar hij agro-ecologie verdedigde als alternatief voor de onduurzame bio-industrie, en sterk gelooft in innovatie van onderuit. Verder is hij sinds 2004 secretaris-generaal van de Internationale Federatie voor Mensenrechten. Vanaf 2015 zetelt hij in de VN-commissie ‘Economische, Sociale en Culturele Rechten’.
In maart 2014 gaf De Schutter een lezing De Toekomst van ons voedsel georganiseerd door Oikos, Oxfam Wereldwinkels en GONZ. Hierin gaf hij aan dat met een ander landbouwmodel, gebaseerd op agro-ecologie, het perfect mogelijk is voldoende gezond voedsel te produceren met respect voor de landbouwers en de aarde.

Harald Welzer
Harald Welzer fotoHarald Welzer is directeur van Futurzwei – Stichting Toekomstvaardigheid en hoogleraar Transformatiedesign. Als sociaalpsycholoog is hij gespecialiseerd in cultuurwetenschappelijk onderzoek over de impact van klimaatverandering en de rol van transitie-initiatieven. In Klimaatoorlogen (2009) schetste hij nog een pessimistisch beeld over de toekomst, nu trekt hij in Zelf denken (2014) resoluut de kaart van het realistisch optimisme.
Welzer was in 2013 te gast op Het Groene Boek, waar hij wees op het belang van een andere mentale infrastructuur. De eenzijdige invulling van het Vooruitgangsdenken als ‘steeds meer, steeds sneller’ leidt tot een planetaire burn-out. Verhalen over rechtvaardigere en gelukkigere leefwijzen zijn broodnodig. Harald Welzer roept burgers op hun autonomie in handen te nemen via experimenten in het laboratorium van het maatschappelijk middenveld. In Zelf Denken, het resultaat van de samenwerking tussen uitgeverij Jan Van Arkel, het Goethe Institut en Oikos, werkt hij deze visie uit tot een hoopvol verhaal van verzet.

Praktisch

Locatie: Theaterzaal Kunstencentrum Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23 in 9000 Gent
Programma:
16u-18u: Eco-conversaties: ga in dialoog met een van de vier denkers in beperkte groep; inschrijven via feestcongres[at]oikos.be; bijdrage in de kosten €8
20u: Feestcongres: Toegang gratis, inschrijven verplicht via feestcongres[at]oikos.be

Een organisatie van Denktank Oikos in samenwerking met Vooruit en Triodos Bank.

GROTE ACTIE VOOR STICHTING JARIGE JOB

uit De Peperbus
(16 oktober 2014)

Deze dag wordt aandacht besteed aan Stichting Jarige Job De open dagen maken deel uit van de FEESTENBANK waar mensen die nooit naar een feest kunnen gaan GRATIS naar toe kunnen.Stichting NICE MOVE een stichting die actief is op het gebied van maatschappelijk werk, werk en inkomen en reintegraties houd op verschillende data en plaatsen informatiedagen. Er worden informatiedagen gehouden over participatie, werk en inkomen, opleidingen. Deze dag wordt ook aandacht besteed aan Stichting Jarige Job een stichting die kinderen een verjaardag bezorgd als de ouders dat niet kunnen en aan stichting Make a Wish. Een deel van de tickets inkomsten gaan naar deze twee stichtingen.

Stichting NICE MOVE een stichting die actief is op het gebied van maatschappelijk werk, werk en inkomen en reintegraties houd op verschillende data en plaatsen informatiedagen. Er worden informatiedagen gehouden over participatie, werk en inkomen, opleidingen.

Deze dag wordt ook aandacht besteed aan Stichting Jarige Job een stichting die kinderen een verjaardag bezorgd als de ouders dat niet kunnen en aan stichting Make a Wish. Een deel van de tickets inkomsten gaan naar deze twee stichtingen.

Er zijn lezingen over Budgetcoaching en schuldhulpverlening van Chris Ferdinandus budgetcoach en mr drs GM van Duin over maatschappij en economie.

Henry Wentink van My Wheels deelauto zal een lezing geven over deeleconomie en zijn op te starten deeleconomie centrum. Medewerkers van CMN ruil en betaalsysteem zullen informatie geven over de rol van de banken en het alternatief voor de bank. Ook zullen contactpersonen van de Basisinkomen partij een nieuwe serieuze partij informatie geven over de doelstellingen van hun partij. Sta op en Schitter in jouw identiteit”. is een presentatie van R. Kok

Voorts houdt Lucas Slager van Lothlorien een lezing over zekerheden en coach je zelf. U kunt deelnemen aan een workshop budgetspel en aan het soep en broodjesconcert van Harry Loco woodstock performer a tribute to Bob Dylan. Om 16.00 uur vind een optreden plaats van Cabaretier Roel Verburg. Om 19.30 uur een concert van Harry Loco .

24 OKTOBER ZWOLLE DOMINICANEN KLOOSTER ASSENDORPSTRAAT

30 OKTOBER ASSEN WIJKGEBOUW MARKEHUUS SCHARMBARG

14 NOVEMBER WIJKGEBOUW DE ENK ENKSTRAAT ZWOLLE

21 NOVEMBER HET HEERENHUIS GRONINGEN SPILSLUIZEN

18 en 19 DECEMBER PARTYC HET DAK LEERDAM

16 JANUARI 2015 KERK BOOTHSTRAAT 7 UTRECHT

23 JANUARI 2015 CAFE DE POTTER SCHAIJK NRD BRABANT

30 JANUARI WIJKCENTRUM DE STOLP DEN BOSCH

27 en 28 FEBRUARI HET VEERHUIS NIEUWEGEIN

20 TOT EN MET 27 JUNI 2015 NETL PARK KRAGGENBURG

Lezing: Circulaire economie Met cyberfilosoof Michel Bauwens

Overgenomen van Bureau De Helling, wetenschappelijk bureau van GroenLinks

Hoe ziet de organisatie van een circulaire economie er uit? In samenwerking met Bureau de Helling komt de Belgische cyberfilosoof Michel Bauwens naar Nederland om te spreken over de ecologische en politieke aspecten van co-creatie. Hij zal wereldwijde ontwikkelingen op gebied van de deeleconomie duiden in de context van de circulaire stad. In samenhang hiermee presenteert Bureau de Helling de publicatie van milieuwetenschapper Socrates Schouten, ‘De circulaire economie. Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten.’

Steden dragen intussen het meeste bij aan klimaatverandering en het verbruik van grondstoffen, maar beschikken ook over het grootste vermogen tot innovatie en verandering, zowel technologisch als sociaal. Bauwens zal uiteenzetten wat bewoners en politici kunnen doen om de hoognodige transitie naar een slimme, sociale stad te versnellen.

Bauwens is filosoof en publicist op gebied van de ‘peer-to-peer’-samenleving. Hij is oprichter van de Foundation for Peer-to-Peer Alternatives (P2P Foundation), een wereldwijd netwerk van wetenschappers en activisten die bezig zijn met de digitale en fysieke commons. Samen met Jean Lievens schreef hij in 2013 De Wereld Redden, met peer-to-peer naar een post-kapitalistische samenleving (uitgeverij Houtekiet).

Lot van Hooijdonk (wethouder in Utrecht, verantwoordelijk voor Verkeer en mobiliteit, Duurzaamheid, Milieu) zal reageren op de voorstellen van Bauwens. Tevens zullen enkele pioniers van circulaire initiatieven een reactie geven, waaronder Erick Wuestman van Re:Able die zich bezig houdt met interieur vanuit de Coöperatie Circulaire Economie. Tijdens de Dutch Design Week (18 – 26 oktober) zet hij een uitgebreid programma neer van lezingen, workshops etc. op dit gebied.

De samenwerkingseconomie: delen is het nieuwe hebben

​Wikipedia is een goed voorbeeld van de nieuwe deeleconomie die Michel Bauwens ziet ontstaan. Ook lokaal kiemt de samenwerkingseconomie: groepsaankopen, crowdsourcing, stadslandbouw, … Nieuwe vormen van samenwerking en gemeenschapsvorming, niet commercieel gestuurd, soms wel gekoppeld aan een verdienmodel. Wordt het een spoor om “de wereld te redden”? Wij hebben Michel Bauwens uitgenodigd om deze ontwikkelingen te duiden en om de implicaties te schetsen voor (lokale) overheden die duurzame ontwikkeling voorop stellen.

Spreker: Michel Bauwens is cyberfilosoof en auteur van “de wereld redden”. Vorig jaar werd hij door het Post Growth Institute, samen met ondermeer Mahatma Ghandi en Martin Luther King, opgenomen in de lijst met de 100 meest inspirerende personen voor een duurzame toekomst.

meer info trefdag

Coffee with the Future

Coffee with the Future Dirk Holemans

16 september om 19u30
Clouds in my Coffee, Dendermondsesteenweg 104, Gent

Dirk Holemans is coördinator van de sociaal-ecologische denktank Oikos, houdt van groene thee en het publieke debat. Dat maakt hem tot een ideale gast voor een volgende coffee with the future! Ga met hem het debat aan over politieke ecologie, democratie, ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit en milieufilosofie.

Schrijf je snel in via [email protected]!

Dirk Holemans is ook hoofdredacteur van Oikos en fractieleider van Groen! van de Gentse Gemeenteraad. Hij was Vlaams parlementslid voor Groen!, onderzoeker, docent en zakelijk leider van het sociaal-artistiek huis Victoria Deluxe te Gent.

Deze inspirerende ontmoeting vindt plaats in Clouds in my Coffee, vlakbij station Gent Dampoort en een hemelse plek om te dromen over een duurzame toekomst!

Coffee with the Future Michel Bauwens

12 oktober om 19.30
Koffiebar Mok, Diestsestraat 165, Leuven.

Ga het boeiende gesprek aan met Michel Bauwens, Belgische cyberfilosoof en oprichter van de Peer-to-Peer Foundation for Alternatives. P2P Foundation is een wereldwijd netwerk van wetenschappers en activisten dat onderzoek doet naar peer-to-peer netwerken en praktijken.

Bauwens ziet in nieuwe fenomenen zoals de samenwerkingseconomie, peer-to-peernetwerken, open source, crowdsourcing, fab labs, microfabrieken, de makersbeweging en stadslandbouw een weg naar een postkapitalistische samenleving, waarbij de markt zal onderworpen worden aan het algemeen belang.

Doordat het aantal plaatsen beperkt is kun je in directe, diepgaande dialoog gaan met deze boeiende spreker. Schrijf je dus snel in via [email protected]!